Fuar ve Organizasyon


Tüm Fuar ve Organizasyonlarınızda Tatilce Tur, tüm ihtiyaçlarınızı optimum bir şekilde karşılamaktadır.

2013 Dubai Turizm Fuar programı içinTıklayınız..!


[tabs slidertype="left tabs"] [tabcontainer][tabtext]Fuar nedir?[/tabtext][tabtext]Fuar Türleri Nelerdir?[/tabtext][tabtext]Fuarlara Katılmak Size Neler Kazandırır?[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent]

[tab]

Fuar nedir?

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik işbirliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için, belirli bir takvime bağlı olarak, düzenli aralıklarla, genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Bu tür etkinliklerde, alıcı ve satıcılar, çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelir. Fuarlar, zaman açısından sınırlandırılmış etkinliklerdir.[/tab]

[tab]

Fuar Türleri Nelerdir?

Yatay (genel) fuarlar: Tarım, endüstri ve her türlü tüketim mallarının birlikte ve çeşitleriyle (mamul, yarı-mamul ve hizmet) sergilendiği fuarlardır. Genellikle ürün ve hizmetin tanıtılması ve satışı esasına göre düzenlenir.

Dikey (ihtisas) fuarları: Düzenlendiği konuda üretilen ürün ya da hizmetlerin sergilenmesine izin verilen ve genellikle o sektörle ilgili hedef kitleler tarafından ziyaret edilen fuarlardır. Yüksek teknolojilerin tanıtılması, transferi ve üretilmesinde, ticari ilişkilerin arttırılmasında, pazar yapısı ve potansiyeli konusunda bilgi akışı sağlanmasına ortam hazırlar.

Bu tür fuarlar, konularına göre şöyle ayrıştırılabilir:

Büyük ihtisas fuarları: Yalnızca  iş adamlarına açık olarak, sektör ve pazar dilimi bazında gerçekleştirilir. Bu fuarlara katılan şirketlerin, hem fuarın düzenlendiği ülkeden, hem de diğer ülkelerden çok sayıda ithalatçı ile karşılaşma ve ticari bağlantı kurma şansı vardır. Ayrıca pazara yeni girme gayretinde bulunan şirketler açısından, acente veya distribütör bulma konusunda avantajlar sağlar.

Küçük ihtisas fuarları: Küçük kapsamlı ticaret fuarları içinde sayısı en fazla olan bu fuarlar, genellikle perakendecilere yönelik olarak düzenlenir ve fonksiyonları açısından büyük ihtisas fuarları ile benzerlik gösterir.

İhtisas fuarları da endüstriye ve pazar bölümüne göre ikiye ayrılır:

Endüstriye göre ihtisaslaşma: Bir endüstriye dayalı organize edildiği için, konuyla ilgili olmayan kişilerin gelme olasılığı az olmakla birlikte,  bu tarzdaki fuarlar acente ve distribütör bulma açısından iyi bir araç olarak görülür.

Pazar bölümüne göre ihtisaslaşma: Perakendecilere yöneliktir ve bu alandaki ticarette, yenilikleri tanıtmak için olanak sağlar.

Tüketici fuarları: Toplumun her kesimine açık olan, tüketim mallarının sergilendiği fuarlardır. Ziyaretçilerinin çoğunu, fuarın düzenlendiği merkez ve komşu merkezden gelen halk oluşturduğundan, belirli bir bölge ya da ülkede dağıtım ağı bulunan ürünler ve şirketler için, bu fuarlar genel tanıtım ve satış geliştirme açısından oldukça yararlıdır.

Entegre fuarlar: Temel alınan bir ürünle ilgili diğer tüm ürün, mamul, yarımamul, ekipman ve hammadde gibi temel ve yan dalları kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuarlardır.

Solo fuarlar: Bir ülkenin başka bir ülkede tek başına organize ettiği fuarlardır.

Bölgesel fuarlar: Belirli bir coğrafi bölge bazında düzenlenen ve içinde bulunulan bölgedeki ziyaretçiler tarafından ziyaret edilen fuarlardır.

Ulusal fuarlar: Düzenlendiği ülkenin kuruluşlarının katılmasıyla gerçekleştirilen ve başka bir ülke kuruluşunun katılımına izin verilmeyen fuarlardır.

Uluslararası fuarlar: Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen ve fuara katılan firmaların kendi ülkelerinin ekonomik, teknolojik, kültürel-sosyal düzeylerini ve imkanlarını ortaya koyarak uluslararası bir tanıtma stratejisi izlediği fuarlardır

Expo organizasyonları: Expo sözcüğü “uluslararası sergi” anlamına geliyor. 3-5 yıl gibi aralıklarla ve en çok 6 ay boyunca devam eden EXPO’lar, hem düzenlendiği ülkenin hem de katılımcıların ürün ve hizmetlerinin tanıtıldığı, teknolojik gelişmelerin sergilendiği, gelecek vizyonların yansıtıldığı bir iletişim platformudur. Bir ülkenin ekonomik ve teknolojik değerlerini tanıtmakla kalmayıp, yerel ve kültürel değerlerini de tanıtmaya aracılık eder. Ayrıca ülkelerin ulusal ve uluslararası ekonomisini güçlendirdiği gibi, ülkeler arası ticari ve kültürel ilişkileri de geliştirir.[/tab]

[tab]

Fuarlara Katılmak Size Neler Kazandırır?

Fuarlar,  ürün ve hizmet üreticileriyle, tüketicilerin, belli bir zaman ve mekan dilimi içerisinde buluştukları bir pazar niteliği taşır. Belirli bir konuya yönelik olmaları, katılımcı şirketlere “ilgili talebi” doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkanı verir. Bu sayede de hem satış hem de tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilir. Kapsamlı bir tanıtım ve etkili bir satış grafiği elde edilmesini sağlayabilir. Şirketlerin büyüklüğü ne olursa olsun, fuarlara katılmak onlara, bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edecek bilgileri toplamak, satış yapmak ya da yeni ilişkiler kurmak adına pek çok fırsat sunar.

Bununla birlikte, fuarlar, şirketlerin, ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirlerini tanıyarak, aralarındaki ilişkileri ve dayanışmayı üst seviyede gerçekleştirmeleri açısından önemli yararlar sağlar. Bir ürün ve hizmet üreten şirketler, varlıklarını sürdürebilmek için satış yapmak ve kar etmek zorundadır. Günümüz koşullarında ise müşteri gruplarına satış yapabilmek için öncelikle bunların tanıtımını etkin bir biçimde gerçekleştirmek ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırmak gerekiyor. İşte bu noktada, reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarının önemi ve gerekliliği ortağa çıkıyor. Fuar etkinlikleri de reklam, halkla ilişkiler gibi pazarlama unsurlarından biri.

Öte yandan, fuarlar, farklı ülke ve kültürlerden insanları bir araya getirmesi, bunlar arasında iletişim kurulması ve kültürel paylaşımlar gerçekleştirilmesine yardımcı olması açısından da önem kazanıyor. Fuarlar, düzenlendikleri bölgelere de önemli oranda canlılık getiriyor. Fuar dönemi boyunca, ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde, kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanıyor ve ekonomiye de katkı yaratılıyor.

Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu, o bölgede faaliyet gösteren birçok şirketin de gelirlerinin artmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bölge halkı fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen aktivitelere katılma şansını elde ediyor, sosyal ve kültürel aktivitelere katılabiliyor.[/tab]

[/tabcontent] [/tabs]